PRIGOVOR POTROŠAČA

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Temeljem Zakona o potrošačima (NN79/07, 125/07 izmjene u NN 79/09, NN 41/14), Čl 10.
obaviještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu podnijeti
u pisanom obliku na dolje navedenu adresu, te na mail: info@mg-sport.hr.

Prigovor na kvalitetu artikla tj. reklamaciju artikla možete prijaviti u poslovnici, dostaviti u
pisanom obliku putem pošte također na dolje navedenu adresu na način da: uz robu priložite
Račun za kupljeni proizvod te čitko i detaljno opišete reklamaciju zajedno sa Vašim osobnim
podacima (ime i prezime, adresa i broj telefona) i putem mail-a na info@mg-sport.hr

Roba na reklamaciji pregledava se na adresi MG-ŠPORT D.O.O., Stjepana Radića 40, 21210 Solin, tel:021/261-072, te na osnovu Vašeg reklamacijskog zapisnika, odgovorit ćemo Vam pismenim putem na Vašu adresu u najkasnijem roku od 15 dana od dana primitka prigovora.

MG-ŠPORT D.O.O.
Odjel za zaprimanje reklamacija
Stjepana Radića 40
21210 SOLIN

PITAJTE NAS

Poštovani posjetitelji,

Kako nismo u mogućnosti našu cjelokupnu ponudu postaviti na ovaj portal pozivamo Vas da nam se obratite na mail:

Za sve informacije nazovite: 099/ 207 10 30 ili 091/207 10 11

Login
Košarica